Сепаратори жирів

Підбір сепаратора жиру

Визначення продуктивності жироуловлювача:
Жировловлювачі розрізняються за номінальними розмірами. Необхідний розмір визначається за допомогою наступної формули:

NS = Qs * Ft * Fd * Fr ,

де
NS – номінальна пропускна здатність жироуловлювача л/с;
Qs — максимальна витрата стічних вод (л/с);
Ft — коефіцієнт температури стічних вод:
= 1.0 якщо температура стічних вод ≤60°С.
= 1.3 якщо температура стічних вод ≥60°С.
Fd – коефіцієнт щільності стічних вод
= 1.0, якщо <0,94 г/см3 – для кафе, їдалень, ресторанів. = 1.5, якщо щільність жирів/масел >0,94 г/см3 – для забійних цехів, цехів з переробки м’яса та риби.
Fr — коефіцієнт вмісту детергентів (миючих засобів)
= 1.0, якщо для підприємства не застосовуються миючі засоби.
= 1.3, якщо для підприємства застосовуються миючі засоби.

Максимальна витрата стічних вод визначається виміром або розрахунком за формулами, запропонованими стандартом, що відповідають вимогам БНіП та ГОСТ.
Після виконання розрахунку з моделей відділника вибирається наступний за величиною розмір NS.

Максимальна витрата:

Qs = M * Vm * F / (3600 * t),

де
Qs — максимальна витрата стічних вод (л/сек),
M — кількість страв на добу,
Vm — витрата води на блюдо (л),
F — коефіцієнт пікової витрати,
t – щоденний час роботи (год.).

Значення Vm та F виходять з наступної таблиці, залежно від типу кухні:
Тип кухні                                         Vm(л)         F
Готель                                                100           5.0
Ресторан / Кафе                              50             8.5
Лікарня                                              20            13.0
Фабрика готових обідів (24год.) 10            22.0
Їдальня підприємства                    5              20.0

Приклад: Визначення розміру жироуловлювача для кафе.
Вихідні дані:
— Робочий час кухні – 12год./добу;
— страв, що готуються — 200шт./добу;
— Температура води при миття менше 60 ° С, тобто. Ft = 1.0;
— Для кафе Fd = 1.0;
— Застосовується миючий засіб, тобто. Fr = 1.3.

Виходячи з умов прикладу, отримуємо:
Qs = 200 * 50 * 8,5 / (3600 * 12) = 85000 / 43200 = 1.97 л/с
NS = 1,97 * 1,0 * 1,0 * 1.3 = 2,56 л/с

Висновок: Вибираємо жировловлювач продуктивністю — 3л/с.